نكته هايي كه در اسباب كشي بايد رعايت نمود

اسباب كشي همواره از جمله امور مشكل، به ويژه براي خانم هاي خانه است. لذا به منظور انجام هر چه راحت تر، سريع تر و بدون خسارت آن و همچنين رفاه بيشتر خودتان به ارائه نكاتي مي پردازيم كه توجه به آنها شما را در انجام اين پروژه ياري خواهد داد:

– ابتدا ليستي از كارهايي كه بايد انجام گيرند، با حفظ ترتيب و زمان بندي و همچنين لوازمي كه بايد جا به جا شوند، بر روي كاغذ يادداشت كرده، سپس مرحله بسته بندي را آغاز كنيد.

– براي بسته بندي به موارد زير نياز است:

طناب، جعبه هاي ضخيم مقوايي در اندازه هاي مختلف (شما مي توانيد اين قبيل جعبه ها را از فروشگاه هايي مانند سوپر ماركت ها به مبلغ اندك خريداري كنيد)، جعبه هاي پلاستيكي يا چوبي مخصوص ميوه، پارچه، چسب نواري محكم و پهن، منگنه، برچسب، بند، پلاستيك هاي حباب دار مخصوص بسته بندي شكستني ها، روزنامه هاي باطله، ماژيك درشت مشكي يا آبي و قرمز.

– پيش از بسته بندي، لوازم را شسته و يا پاك كنيد. البته اين مسئله در مورد ظروف مصرفي، ليوان ها، آئينه، كريستال ها و امثال اينها بايد به صورت مجدد در محل جديد نيز انجام گيرد.

– اگر جعبه هاي هر يك از لوازم شكستني را هنوز نگه داشته ايد، در مرحله بسته بندي، ابتدا آنها را در لا به لاي پارچه، روزنامه يا پلاستيك پيچيده سپس در داخل جعبه مخصوص شان قرار دهيد. در غير اين صورت با بسته بندي محكم تر هر يك از آنها به صورت جداگانه، در نهايت همه را در كنار هم در جعبه اي بزرگ با دقت بچينيد.

– پيش از قرار دادن لوازم در جعبه هاي مقوايي، از محكم بودن اتصالات آنها، اطمينان حاصل كنيد.

– هر چه در بسته بندي وسايل شكستني بيشتر دقت كنيد، اجناس خود را سالم تر تحويل خواهيد گرفت.

– خرده ريزهاي شكستني را در پارچه يا روزنامه پيچيده و از ظروف پلاستيكي دردار فريزري به عنوان جعبه آنها استفاده كنيد.

– به هنگام چيدن لوازم، درون هر نوع جعبه اي به خصوص مقوايي، ميزان تحمل وزن لوازم توسط جعبه و اتصالات آن را در نظر بگيريد تا در حين جابه جايي مشكلي پيش نيايد. (به منظور محكم تر كردن اتصالات جعبه مقوايي مي توانيد از چسب هاي نواري پهن استفاده كنيد)..

– براي حمل راحت تر و استحكام بيشتر جعبه ها، كاربرد طناب هاي ضخيم نيز بسيار مناسب است.
– پس از بسته بندي وسايل و قرار دادن آنها در جعبه ها، تعداد آنها را شمارش كنيد تا در اين ميان جعبه اي گذاشته نشود.

– در روي هر جعبه پس از اتمام كار بسته بندي، برچسبي حاوي ليست وسايل و لوازم داخل آن چسبانده و در صورتي كه اجناس داخل آن شكستني است، با ماژيك قرمز اين كلمه و همچنين محلي را كه اين لوازم به آن تعلق دارند، به صورت درشت بر روي جعبه يا برچسب بنويسيد. به اين ترتيب هر يك از جعبه ها به محض انتقال به مكان جديد، در آن فضاي اشاره شده قرار گيرد. با اين روش، نظم بيشتر و سريعتر در محيط حاكم مي شود.

– به منظور جلوگيري از كثيف شدن فرش و به خصوص ريشه هاي آن به هنگام جابه جايي، ابتدا پارچه اي را در قسمت ريشه ها به صورت دولا به گونه اي قرار دهيد كه ريشه در بين دو لايه پارچه واقع شود، سپس فرش را با پارچه لوله كنيد. در نهايت اگر پارچه بزرگ ديگري در دسترس داريد، به دور فرش لوله شده نيز بپيچيد.

– داخل هر يك از كشوهاي پاتختي و ميز آرايش را تميز كرده و لوازم داخل آن را به طور مرتب بچينيد. سپس كشوي حاوي وسايل را در داخل كيسه زباله بزرگ و ضخيمي قرار دهيد. به منظور جلوگيري از ريختن لوازم به بيرون، در پلاستيك را با چسب محكم كنيد (اگر كشو بزرگ باشد از دو كيسه زباله استفاده كنيد).

– به هنگام اسباب كشي، وسايل چوبي داراي گوشه هاي زاويه دار مانند ميزها، بيشتر در معرض صدمه قرار مي گيرند. لذا براي مراقبت و نگهداري از اين قبيل لوازم چوبي، ابتدا روي زوايا را با پلاستيك حباب دار و يا حتي پلاستيك ساده يا روزنامه پوشانده سپس لايه ديگري از مقواي ضخيم بر روي پوشش قبلي قرار دهيد. براي اين منظور از چسب هاي محكم نواري استفاده كنيد.

توجه: هنگامي كه براي محكم كردن پوشش هاي حفاظتي براي لوازم، چسب هاي نواري را به كار مي بريد، مراقب باشيد كه چسب به طور مستقيم با سطح لوازم چوبي تماس پيدا نكند.

– به منظور جلوگيري از ايجاد هرگونه صدمه اي براي رنگ و روكش چوب و پايه صندلي ها و به طور كلي مبلمان نيز از روزنامه هاي باطله، پارچه يا پلاستيك استفاده كنيد. به اين ترتيب كه آنها را به صورت چند لايه به دور محل مورد نظر بپيچيد.

– براي بسته بندي لوازم و خرده ريزهاي شكستني مي توانيد از لباس هاي نخي منزلتان نيز استفاده كنيد. به اين ترتيب با يك تير دو نشان خواهيد زد.

– اگر مبلمان شما داراي روكش پارچه اي است، به هنگام اسباب كشي همه مبل ها را با روكش مخصوص شان پوشانده و سپس حمل كنيد.

– جعبه هاي بزرگ را تنها با كتاب و لوازم سنگيني مانند آن پر نكنيد زيرا حمل آن براي باربران بسيار مشكل خواهد بود، بنابراين نيمي از آنها را با كتاب و نيمي ديگر را با خرده ريزهاي ديگر پر كنيد.

– براي حمل گياهان به خصوص گلدان هاي بزرگ و سنگين ، چاره اي به جز جا به جايي به همان صورت موجود نيست ولي در مورد گلدان هاي كوچك، مي توانيد مجموعه اي از آنها را در يك جعبه محكم مقوايي، چوبي يا پلاستيكي قرار داده و در داخل هريك از گلدان ها، چوبي به بلندي ارتفاع بلندترين گياه مجموعه فرو كنيد. سپس كيسه زباله اي بزرگ و يا پلاستيكي نازك را بر روي سطح دهانه و طرفين جعبه و همچنين پايه هاي چوبي فرو رفته در گلدان ها قرار داده و با چسب محكم كنيد( منافذي را براي تنفس گياه باقي بگذاريد).

– لباس هاي آويز را با همان چوب لباس به صورت مجموعه اي در يك پلاستيك بزرگ و يا در ميان يك ملافه پيچيده و حمل كنيد.

– براي حمل لوازم صوتي و تصويري از جعبه هاي مخصوص آنها و يا يك جعبه ديگر با بسته بندي محكم در محل هاي حساس مانند شيشه تلويزيون يا مانيتور كامپيوتر استفاده كرده و در صورت امكان با وسيله نقليه شخصيتان حمل كنيد.

– اجناس گرانقيمت مانند طلا، پول، نقره، فرش و همچنين شكستي ها را نيز در صورت امكان يا وسيله نقليه شخصي حمل كنيد.

– پيش از اسباب كشي به محل جديد، آنجا را به طور كامل تميز كرده ، سپس سمپاشي كنيد. به اين ترتيب با وجود هر نوع حشره احتمالي مبارزه مي شود.

– لوازم ضروري را كه در طول اسباب كشي و روزهاي جابه جايي نياز داريد در دسترس قرار دهيد ، مانند پوشاك، لوازم بهداشتي وغيره.

– اگر كف خانه جديدتان با موكت پوشيده شده است، روي سطح موكت را پلاستيكي ضخيم و بزرگ پهن كنيد تا به هنگام اسباب كشي و جابه جايي كثيف نشود.

– تا حد امكان هيچ وسيله اي را – اعم از بزرگ يا كوچك – بدون جعبه و يا لااقل بسته بندي و ايجاد پوشش با مقوا و يا هر چيز ديگري مانند آن جابه جا نكنيد؛ زيرا قرار گرفتن آنها به خصوص لوازم بزرگ در كنار هم در وسيله نقليه مخصوص اسباب كشي بدون هرگونه پوششي ، احتمال آسيب رسيدن به ظاهر وسايل را افزايش مي دهد.

– كليه اسباب و اثاثيه خانه، حتي لوازمي كه در محل قبلي همواره در جعبه هاي مخصوص بسته بندي بوده اند را باز كرده و پس از تميز كردن و زدودن خاك و غبار و بازديد آنها ( به لحاظ وجود حشراتي مانند سوسك و غيره) به طور مجدد بسته بندي كرده و به محل جديد حمل كنيد. زيرا ممكن است در غير اين صورت، با همه تمهيداتي كه براي مبارزه با حشرات در خانه جديد انديشيده ايد، حشرات و يا تخم آنها را از طريق وسايل به اين محل منتقل كنيد.

 

Posted in اسباب کشی, باربری بارسلون and tagged , , , .